Apie mus

LDAPA narių veiklos prioritetas – sukurti inovatyvią, naujos kartos, nekomercinę platformą asmens duomenų apsaugos specialistams dalintis specializuotomis teisinėmis žiniomis, gerąja praktika,  praktiškais ir naujais sprendimais.

Esame pirmoji Lietuvoje įsteigta nacionalinė asmens duomenų apsaugos ir duomenų saugumo srityse veikianti asociacija, vienijanti ir telkianti viešajame ir privačiame sektoriuose dirbančius asmens duomenų apsaugos, duomenų saugumo ekspertus, verslo subjektus bei kitas organizacijas, kurių darbinė, profesinė ir (arba) ūkinė-komercinė veikla susijusi su informacijos sauga ir asmens duomenų apsauga.  

Įgyvendindami savo tikslus siekiame:

1) stiprinti pagarbą žmogaus teisei į privatumą ir akcentuoti asmens duomenų apsaugos svarbą visuomenėje;

2) prisidėti formuojant gerąją asmens duomenų apsaugos reikalavimų taikymo praktiką;

3) tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu atstovauti savo narių interesams siekiant užtikrinti palankią teisinę ir verslo aplinką;

4) skatinti profesinį narių ugdymą ir tobulėjimą, žinių ir patirties dalijimąsi bei gerosios praktikos sklaidą.

Asociacijos valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Valdyba, kuriam vadovauja Pirmininkas ir vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Valdyba sudaroma iš 5 narių. Valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Valdybos kadencija – 2 metai. Prezidentą iš ne mažiau kaip 2 (dviejų) pasiūlytų Asociacijos narių renka Visuotinis narių susirinkimas 2 (dvejų) metų kadencijai.

Tatjana Lukoševičienė

LDAPA prezidentė


Tatjana Lukoševičienė, CIPP/E, sertifikuota duomenų apsaugos pareigūnė, turinti ilgametę tarptautinę teisinio darbo patirtį viešajame ir privačiame sektoriuose. Sėkmingai vadovavo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo programai vienoje didžiausių telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų sektoriuose veikiančioje tarptautinėje įmonių grupėje, glaudžiai dirbo ir bendradarbiavo su Baltijos ir Skandinavijos šalių asmens duomenų apsaugos ekspertais, turi žinių ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių asmens duomenų apsaugos teisinio reglamentavimo klausimais.
Šiuo metu dirba Baltijos šalių duomenų apsaugos pareigūne finansų sektoriuje veikiančioje tarptautinėje įmonių grupėje, bendradarbiauja su Latvijos ir Estijos duomenų apsaugos ekspertais.

Liudas Karnickas

LDAPA valdybos pirmininkas


Advokatas Liudas Karnickas specializuojasi asmens duomenų apsaugos srityje ir turi ilgametę patirtį šioje srityje. Konsultuoja technologijų, sveikatos priežiūros, farmacijos, gamybos bei kitų griežtai reguliuojamų sektorių įmones.

Laura Juodakytė

LDAPA valdybos narė


Advokatė Laura Juodakytė, LL.M. turi daugiau kaip 13 metų patirtį asmens duomenų apsaugos srityje. Vertingos patirties Laura įgijo būdama paskirta duomenų apsaugos pareigūne tarptautinėse prekybos įmonių grupėse, yra dirbusi ne tik pagal Lietuvos, tačiau ir kitų Europos valstybių asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Asmens duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių sričių, kuriose advokatė šiuo metu specializuojasi ir dalinasi savo patirtimi.

Daiva Bakaitienė

LDAPA valdybos narė


Daiva Bakaitienė turi 20 metų teisinio darbo patirtį privačiame ir valstybiniame sektoriuose. Nuo 2003 metų specializuojasi asmens duomenų apsaugos srityje. Daiva Bakaitienė 10 metų vadovavo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriui, vedė mokymus asmens duomenų valdytojams, koordinavo asmens duomenų apsaugos teisės aktų projektų rengimą bei dalyvavo tarptautiniuose projektuose įgyvendinat ES asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus Lietuvoje. Šiuo metu yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą finansų sektoriaus įmonėje bei dalyvauja Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo projekte.

Paulius Čelkis

LDAPA valdybos narys


Dr. Paulius Čelkis nuo 2012 metų verčiasi advokato praktika. Prieš tai daugiau kaip dešimt metų dirbo valstybės tarnyboje sveikatos priežiūros srityje. Paulius specializuojasi aplinkosaugos ir žiniasklaidos bei asmens duomenų teisinės apsaugos srityse.