Apie mus

LDAPA narių veiklos prioritetas – sukurti inovatyvią, naujos kartos, nekomercinę platformą asmens duomenų apsaugos specialistams dalintis specializuotomis teisinėmis žiniomis, gerąja praktika,  praktiškais ir naujais sprendimais.

Esame pirmoji Lietuvoje įsteigta nacionalinė asmens duomenų apsaugos ir duomenų saugumo srityse veikianti asociacija, vienijanti ir telkianti viešajame ir privačiame sektoriuose dirbančius asmens duomenų apsaugos, duomenų saugumo ekspertus, verslo subjektus bei kitas organizacijas, kurių darbinė, profesinė ir (arba) ūkinė-komercinė veikla susijusi su informacijos sauga ir asmens duomenų apsauga.  

Įgyvendindami savo tikslus siekiame:

1) stiprinti pagarbą žmogaus teisei į privatumą ir akcentuoti asmens duomenų apsaugos svarbą visuomenėje;

2) prisidėti formuojant gerąją asmens duomenų apsaugos reikalavimų taikymo praktiką;

3) tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu atstovauti savo narių interesams siekiant užtikrinti palankią teisinę ir verslo aplinką;

4) skatinti profesinį narių ugdymą ir tobulėjimą, žinių ir patirties dalijimąsi bei gerosios praktikos sklaidą.

Asociacijos valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Valdyba, kuriam vadovauja Pirmininkas ir vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Valdyba sudaroma iš 5 narių. Valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Valdybos kadencija – 2 metai. Prezidentą iš ne mažiau kaip 2 (dviejų) pasiūlytų Asociacijos narių renka Visuotinis narių susirinkimas 2 (dvejų) metų kadencijai.

Tatjana Lukoševičienė

LDAPA prezidentė


Tatjana Lukoševičienė, CIPP/E, sertifikuota duomenų apsaugos pareigūnė, turinti ilgametę tarptautinę teisinio darbo patirtį viešajame ir privačiame sektoriuose. Sėkmingai vadovavo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo programai vienoje didžiausių telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų sektoriuose veikiančioje tarptautinėje įmonių grupėje, glaudžiai dirbo ir bendradarbiavo su Baltijos ir Skandinavijos šalių asmens duomenų apsaugos ekspertais, turi žinių ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių asmens duomenų apsaugos teisinio reglamentavimo klausimais.
Šiuo metu dirba Baltijos šalių duomenų apsaugos pareigūne finansų sektoriuje veikiančioje tarptautinėje įmonių grupėje, bendradarbiauja su Latvijos ir Estijos duomenų apsaugos ekspertais.

Liudas Karnickas

LDAPA valdybos pirmininkas


Advokatas Liudas Karnickas specializuojasi asmens duomenų apsaugos srityje ir turi ilgametę patirtį šioje srityje. Konsultuoja technologijų, sveikatos priežiūros, farmacijos, gamybos bei kitų griežtai reguliuojamų sektorių įmones.