BDAR nuostatų aiškinimai

Gairės dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

Gairės dėl automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo

Teisės į duomenų perkeliamumą gairės

Duomenų apsaugos pareigūnų gairės

Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo gairės

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) gairės, kuriomis Reglamento 2016/679 taikymo tikslais nurodoma, kaip nustatyti, ar duomenų tvarkymo operacijos gali sukelti didelį pavojų

Administracinių baudų nustatymo ir taikymo pagal Reglamentą 2016/679 gairės