2022 m. gruodžio 12 d. susitikimas su Jungtinių Tautų Specialiąja pranešėja dr. Ana Brian Nougrères

Šią savaitę Lietuvoje viešėjo JT Specialioji pranešėja dr. Ana Brian Nougrères, kurios vizito mūsų šalyje tikslas buvo surinkti reikiamą informaciją apie teisės į privatumą užtikrinimą, gerąją praktiką ir tobulintinas sritis. Oficialaus vizito metu dr. Ana Brian Nougrères susitiko su įvairiais suinteresuotais asmenimis, įskaitant priežiūros institucijas, nevyriausybines organizacijas ir LDAPA.

Susitikimo su LDAPA valdyba metu buvo aptarti aktualūs duomenų apsaugos srities klausimai – biometrinių, darbuotojų teistumo duomenų tvarkymo problematika, tarptautinio asmens duomenų perdavimo aktualijos, nacionalinė teisinė bazė, teisės aktų pakeitimai ir kt.

Surinktos informacijos pagrindu bus parengta ataskaita JT Žmogaus teisių tarybai, kuri, tikėtina, pasirodys 2024 metais.

Naujienos