Apie asociaciją

Vienijame asmens duomenų apsaugos ir duomenų saugumo ekspertus, verslo ir kitas organizacijas

Mes siekiame

01

Stiprinti pagarbą žmogaus teisei į privatumą ir akcentuoti asmens duomenų apsaugos svarbą visuomenėje

02

Prisidėti formuojant gerąją asmens duomenų apsaugos reikalavimų taikymo praktiką

03

Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu atstovauti savo narių interesams siekiant užtikrinti palankią teisinę ir verslo aplinką

04

Skatinti profesinį narių ugdymą ir tobulėjimą, žinių ir patirties dalijimąsi bei gerosios praktikos sklaidą

Asociacijos valdymas

Asociacijos valdymo organai yra Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Valdyba, kuriam vadovauja Pirmininkas ir vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.

Valdyba sudaroma iš 5 narių. Valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas. Valdybos kadencija – 6 metai. Prezidentą iš ne mažiau kaip 2 (dviejų) pasiūlytų narių renka Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.

Asociacijos vadovybė

LDAPA prezidentė

CIPP/E sertifikuota duomenų apsaugos ekspertė, turinti ilgametę tarptautinę teisinio darbo patirtį viešajame ir privačiame sektoriuose. Sėkmingai vadovavo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo programai vienoje didžiausių telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų sektoriuose veikiančioje tarptautinėje įmonių grupėje, glaudžiai dirbo ir bendradarbiavo su Baltijos ir Skandinavijos šalių asmens duomenų apsaugos ekspertais, turi žinių ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių asmens duomenų apsaugos teisinio reglamentavimo klausimais.

LDAPA valdybos pirmininkas

Specializuojasi asmens duomenų apsaugos srityje ir turi ilgametę patirtį šioje srityje. Konsultuoja technologijų, sveikatos priežiūros, farmacijos, gamybos bei kitų griežtai reguliuojamų sektorių įmones.

LDAPA valdybos narė

Advokatų kontoroje „Ellex Valiūnas ir partneriai” vadovauja Gyvybės mokslų, duomenų apsaugos ir atitikties praktikai. Turi daugiau nei penkiolikos metų patirtį įvairių sudėtingų projektų, duomenų apsaugos, gyvybės mokslų, informacinių technologijų, viešųjų pirkimų ir kt. teisės srityse.

LDAPA valdybos narys

Informacijos ir informacijos saugos technologijų taikyme privatumo apsaugos srityje ekspertas. Pagrindinės veiklos sritys – privatumo užtikrinimas cloud (debesų kompiuterijos) paslaugose, “big data” privatumo atitikties klausimai, “privacy by design” užtikrinimas informacijos sistemose.

IT srityje dirba nuo 1997 m. Dirbo įvairiose vadovaujančiose pozicijose „Microsoft Baltics” ir „Microsoft Central and Eastern Europe” padaliniuose, IT įmonėje „Squalio Lietuva”.

LDAPA valdybos narė

Teisininkė, sertifikuota duomenų apsaugos pareigūnė bei atestuota vidaus auditorė, specializuojasi asmens duomenų apsaugos srityje, atlieka BDAR atitikties vertinimus, organizuoja mokymus. Rusnė turi ilgametę darbo tarptautinėse organizacijose patirtį atitikties, rizikos ir žinių valdymo srityse. Dalyvauja pagrindinių standartizacijos organizacijų ISO, ETSI, CEN CENELEC technikos komitetų veikloje rengiant asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo standartus. Taip pat atstovauja vartotojų interesams ir yra europinės vartotojų organizacijų asociacijos standartizacijai ANEC valdymo komitetė narė bei Skaitmeninės visuomenės darbo grupės pirmininko pavaduotoja ir ekspertė.

LDAPA valdybos narė

Advokatė, turinti daugiau kaip 15 metų patirtį konsultuojant Europos Sąjungos teisės, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, sveikatos priežiūros, FinTech, atitikties klausimais. Aistė yra CIPP/E sertifikuota duomenų apsaugos ekspertė, padedanti finansų, sveikatos priežiūros, nekilnojamojo turto, informacinių technologijų ir kitų sektorių įmonėms užtikrinti atitiktį BDAR, būti saugiems kibernetinėje erdvėje, taip pat veda mokymus vadovams ir darbuotojams.