Tapkite LDAPA nariu

Nariais kviečiame tapti asmens duomenų apsaugos, duomenų saugumo ir susijusiose srityse dirbančius viešojo ar privataus sektorių ekspertus, taip pat verslo įmones ir kitas organizacijas, kurios rūpinasi asmens duomenų apsauga

Nario registracija

  Individualus narys

   Korporatyvinis narys

   Nario registracija

   Norėdami tapti LDAPA asocijuotuoju nariu, turite:

   – pateikti prašymą (užpildant registracijos formą);
   – sumokėti stojimo įnašą ir metinį narystės mokestį.

   Rekvizitai mokėjimui atlikti

   Gavėjas: Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacija
   Banko sąskaitos Nr.: LT25 7044 0600 0819 0910
   AB „SEB bankas“
   Mokėjimo paskirtyje nurodyti: “stojimo įnašas ir metinis narystės mokestis”.

   Narystė LDAPA įsigalioja nuo stojimo įnašo ir metinio narystės mokesčio sumokėjimo dienos. Stojimo įnašas ir metinis narystės mokestis turi būti sumokėti vienu mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Neatlikus mokėjimo per nurodytą terminą, prašymas atmetamas potencialiam nariui apie tai atskirai nepranešant.

   Tuo atveju kai stojimo įnašą ir (arba) metinį narystės mokestį už narį moka kitas asmuo (pvz., darbovietė, kontroliuojanti organizacija), registracijos formoje turi būti nurodyti apmokančio asmens rekvizitai.

   Narystė galioja vienerius metus nuo įstojimo į asociaciją dienos. Narystė pratęsiama kitiems metams nariui sumokant metinį narystės mokestį.

   Narystės mokesčiai

   LDAPA narystė

   Individualus narys (1 atstovas)
   Stojimo mokestis: 100 Eur
   Metinis narystės mokestis: 100 Eur

   Korporatyvinis narys (iki 3 atstovų)
   Stojimo mokestis: 200 Eur
   Metinis narystės mokestis: 200 Eur

   LDAPA+IAPP narystė 

   Individualus narys (1 atstovas)
   Stojimo mokestis: 100 Eur
   Metinis narystės mokestis: 250 Eur

   Korporatyvinis narys (iki 3 atstovų*)
   Stojimo mokestis: 200 Eur
   Metinis narystės mokestis: 550 Eur
   *kiekvienas papildomas atstovas + 100 Eur

   LDAPA + IAPP narystės privalumai
   • Nuolaidos IAPP renginiams ir medžiagai (iki 40 % nuolaida atitinkamiems IAPP renginiams, įskaitant IAPP konferencijas) kiekvienam asmeniui.
   • Nuolaidos IAPP sertifikavimui (tam tikrais atvejais iki 30 %).
   • Nuotolinė prieiga prie tiesiogiai transliuojamų arba įrašytų konferencijų.
   • Nuolaidos mokymams ir dalykinėms programoms.
   • IAPP sertifikavimo priežiūros mokesčio kaina yra įtraukta į narystę (paprastai 250 USD už dvejų metų laikotarpį).
   • Galimybė dalyvauti IAPP bendruomenės renginiuose bei naudotis IAPP nariams skirtais įrankiais.
   • Jeigu asmuo jau yra IAPP ir (ar) LDAPA narys, anksčiau sumokėtas narystės mokestis būtų grąžinamas/įskaitomas proporcingai nepanaudotam narystės laikotarpiui užskaitant už kombinuotą narystę ir (arba) pervedant į IAPP sąskaitą (grąžinimas į banko sąskaitą neatliekamas), kurį asmuo gali panaudoti IAPP produktams.

   Narystės tipai

   Kokį narystės tipą pasirinkti?

   Kiekvienas asociacijos narys turi teisę laisvai pasirinkti savo narystės tipą (individualią arba korporatyvinę).
   Individualios narystės atveju LDAPA veikloje gali dalyvauti tik vienas asmuo. Todėl šis narystės tipas labiau tinka fiziniams asmenims, kurie planuoja dalyvauti asmeniškai.
   Pasirinkus korporatyvinę narystę, organizacija turi teisę laisvai pasirinkti ne daugiau kaip tris deleguotus atstovus, kurie gali dalyvauti LDAPA veikloje tiek kartu, tiek atskirai.

   Kas yra tikrasis ir asocijuotas narys?

   Tikrieji nariai – tai LDAPA steigėjai ir asocijuotieji nariai, kuriuos tapti tikraisiais nariais pakviečia asmeniškai LDAPA steigėjai. Tikraisiais nariais gali tapti asmenys, kurie aktyviai dalyvauja LDAPA veikloje ir reikšmingai prisideda prie jos tikslų įgyvendinimo.

   Asocijuoti nariai – tai visi kiti LDAPA nariai, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis. Asocijuoti nariai, priklausomai nuo narystės tipo (individualūs ar korporatyviniai), moka atitinkamo dydžio stojimo ir metinį narystės mokesčius.

   Kodėl verta tapti nariu?

   Stipri duomenų apsaugos profesionalų bendruomenė

   – LPADA vienija patyrusių ir aktyvių duomenų apsaugos profesionalų bendruomenę, kas leidžia efektyviai dalintis turimomis žiniomis, patirtimi ir patikimais įrankiais.

   Atstovavimas narių interesams bei gerosios praktikos formavimas

   – LDAPA atstovauja narių interesams santykiuose su priežiūros institucijomis bei kitais suinteresuotais asmenimis.
   – LDAPA sudaro galimybę bendradarbiaujant įsitraukti į įstatymų leidybos procesą bei gerosios reguliavimo praktikos formavimą.

   Duomenų apsaugos profesionalų žinių bei kompetencijos ugdymas

   – LDAPA organizuoja ir koordinuoja reguliarius narių susitikimus bei renginius aktualiais praktiniais klausimais.
   – LDAPA sudaro galimybę gauti konsultacijas rūpimais klausimais iš duomenų apsaugos ekspertų.
   – LDAPA koordinuoja teisinio reglamentavimo bei teisės taikymo praktikos pokyčių komunikaciją savo nariams įvairiais asociacijos informacijos skleidimo kanalais.
   – LDAPA sudaro galimybę savo nariams prisidėti prie asociacijos kuriamo turinio duomenų apsaugos tematika, įskaitant leidinius ir pan.

   Privalumai verslui

   – LDAPA sudaro verslo kontaktų užmezgimo galimybes.
   – Karjeros galimybes duomenų apsaugos profesionalams.
   – Talentų pritraukimo galimybės įmonėms.
   – Įmonės įvaizdžio ir žinomumo gerinimas asociacijos bendruomenėje.
   – Įmonės paslaugų viešinimas LDAPA medijose.