BDAR nuostatų aiškinimai

Susipažinkite su BDAR nuostatų aiškinimais.

Gairės dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą – viešoji konsultacija iki 2017 m. lapkričio 28 d.

Gairės dėl automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo – viešoji konsultacija iki 2017 m. lapkričio 28 d.

Teisės į duomenų perkeliamumą gairės – patvirtintos.

Duomenų apsaugos pareigūnų gairės – patvirtintos.

Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo gairės – patvirtintos.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) gairės, kuriomis Reglamento 2016/679 taikymo tikslais nurodoma, kaip nustatyti, ar duomenų tvarkymo operacijos gali sukelti didelį pavojų – patvirtintos.

Administracinių baudų nustatymo ir taikymo pagal Reglamentą 2016/679 gairės – patvirtintos.

Naujienos