BDAR taikymo žurnalistams aktualijos

Galiojančių BDAR išimčių žurnalistikai, regis, pakanka, nors Europos Sąjungos praktikos kontekste, Lietuva turi rezervą jas plėsti. Išimčių įgyvendinimas silpnokas: trūksta momentinių ikiteisminių priverstinio teisių/išimčių įgyvendinimo mechanizmų, efektyvesnio sankcijų taikymo, sutrumpintų teisminio nagrinėjimo terminų.

Vakar, 2022 m. kovo 24 dieną, Lietuvos duomenų apsaugos asociacijos Valdybos pirmininkas Liudas Karnickas dalyvavo Teisingumo ministerijos organizuotoje diskusijoje. Jos metu buvo kalbama apie BDAR taikymo žurnalistams aktualijas.

Susitikimas vyko dėl kelių esminių problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria Duomenų apsaugos pareigūnai ir kiti specialistai:

  1. Viešų registrų duomenys nepakankamai atverti žurnalistiniams tyrimams vykdyti (pvz., sankcionuoto turto paieškai).
  2. (Nepagrįstas) prisidengimas BDAR, atsisakant teikti informaciją žurnalistui.
  3. Žurnalistikos reguliavime privatumo apsauga nesubalansuota su visuomenės informavimo interesu ir daugumos vertinimu, privatumas kol kas ima viršų.

Prieš kelis mėnesius išplėsta viešo asmens sąvoka nekompensuoja visuomenės informavimo apie privatų gyvenimą poreikių ir jam net kenkia. Viešos informacijos skleidimo reguliavimą siūloma orientuoti viešojo intereso pagrindu, nors jį pagrįsti nelengva (ir žurnalistams). Susidaro įspūdis, kad galime sulaukti Visuomenės informavimo įstatymo 14.3 straipsnio tobulinimo.

Galiojančių BDAR išimčių žurnalistikai, regis, pakanka, nors Europos Sąjungos praktikos kontekste, Lietuva turi rezervą jas plėsti. Išimčių įgyvendinimas silpnokas: trūksta momentinių ikiteisminių priverstinio teisių/išimčių įgyvendinimo mechanizmų, efektyvesnio sankcijų taikymo, sutrumpintų teisminio nagrinėjimo terminų.

Ką gi tai reiškia duomenų apsaugos pareigūnams? Vykstančių krizių fone, privatumo ar viešinimo interesų balansavimo iššūkių tik daugės. Manoma, kad rinkos praktikos ir know-how vertė nuosekliai mūsų praktikai augs, todėl poreikis konsultuotis ir adekvačiai pagrįsti savo sprendimus šioje srityje taip pat didės.

Naujienos