Duomenų apsauga: Europos Komisija pradeda asmens duomenų srautų į Jungtines Karalystes procesą

ES Komisija pradėjo procesą dėl dviejų asmens duomenų perdavimo Jungtinei Karalystei tinkamumo sprendimų priėmimo, vieną pagal BDAR, o kitą – dėl teisėsaugos direktyvos. Sprendimų projektų paskelbimas yra jų priėmimo proceso pradžia.

ES Komisija pradėjo procesą dėl dviejų asmens duomenų perdavimo Jungtinei Karalystei tinkamumo sprendimų priėmimo, vieną pagal BDAR, o kitą – dėl teisėsaugos direktyvos. Sprendimų projektų paskelbimas yra jų priėmimo proceso pradžia. Tai reiškia, kad reikia gauti Europos duomenų apsaugos valdybos (angl.

EDPB) nuomonę ir žalią šviesą iš komiteto, sudaryto iš ES valstybių narių atstovų. Kai ši procedūra bus baigta, Komisija galėtų priimti du sprendimus dėl tinkamumo.

Per pastaruosius mėnesius ES Komisija atidžiai įvertino Jungtinės Karalystės asmens duomenų apsaugos įstatymus ir praktiką, įskaitant valdžios institucijų prieigos prie duomenų taisykles. Joje daroma išvada, kad Jungtinės Karalystės užtikrina iš esmės lygiavertį apsaugos lygį, kuris garantuojamas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (angl. GDPR) ir pirmą kartą pagal Teisės aktų vykdymo direktyvą (angl. LED).

Plačiau skaitykite čia: https://lnkd.in/dBdwMyg

Kviečiame susipažinti ir su projektu: https://lnkd.in/ejCNDJ9

Naujienos