LDAPA bendradarbiaus su Žmogaus teisių stebėjimo institutu

Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai susitiko su Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos (LDAPA) steigėjais ir aptarė būsimo bendradarbiavimo kryptis asmens duomenų apsaugos srityje.

Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai susitiko su Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos (LDAPA) steigėjais ir aptarė būsimo bendradarbiavimo kryptis asmens duomenų apsaugos srityje.

Žmogaus teisių stebėjimo instituto veikla yra glaudžiai susijusi su asmens duomenų apsauga, ypatingai asmens duomenų apsauga internete. Ruošiantis Bendrojo asmens duomenų reglamento (Reglamento) įgyvendinimui teikiami įvairūs nacionalinių teisės aktų projektai, todėl privatumo deramo užtikrinimo kontekste tampa ypač aktualu stebėti ir objektyviai įvertinti institucijų veiklą šioje srityje. Abi organizacijos neatmeta galimybių apjungti turimas ekspertines kompetencijas šioje srityje siekiant bendrų tikslų. Susitikimo metu taip pat detalizuotos aktualiausios su asmens privatumu susijusios rizikos ir laukiantys iššūkiai įgyvendinant asmens duomenų apsaugos reformą Lietuvoje. Su LDAPA atstovais apsikeista nuomonėmis dėl Reglamento įgyvendinimo ir duomenų apsaugos pareigūnų bei kitų už asmens duomenų apsaugos atitiktį viešajame ir privačiame sektoriuje atsakingų asmenų svarbą pasirengiant Reglamento įgyvendinimui ir jį taikant. Nuspręsta, kad tolimesnis bendradarbiavimas, dalinimasis tarpusavyje sukaupta patirtimi ir identifikuotais probleminiais aspektais bus naudingas abiems organizacijoms.

Akcentuotos šios galimos bendradarbiavimo sritys: esant poreikiui LDAPA prisidės prie Instituto veiklų savo ekspertinėmis žiniomis, dalinsis ekspertinėmis žiniomis žmogaus privatumo srityje, kartu dalyvaus ir organizuos privatumo apsaugą skatinančiuose renginiuose.

Naujienos