LDAPA ir VDAI aptarė bendradarbiavimo gaires

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) vadovybė susitikime su Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos (LDAPA) steigėjais aptarė būsimo bendradarbiavimo kryptis.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) vadovybė susitikime su Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos (LDAPA) steigėjais aptarė būsimo bendradarbiavimo kryptis. Su VDAI atstovais apsikeista nuomonėmis dėl duomenų apsaugos pareigūnų ir kitų už asmens duomenų apsaugos atitiktį viešajame ir privačiame sektoriuje atsakingų asmenų svarbos pasirengiant Reglamento įgyvendinimui ir jį taikant. Susitikimo dalyviai pripažino, kad įgyvendinant naują reguliavimą įvairūs sektoriai susiduria su panašiais iššūkiais: Reglamento nuostatų abstraktumu, praktinio šių reikalavimų įgyvendinimo būdų gausa, ribota gerosios atitikties praktikos sklaida. Susitikime pritarta, jog efektyviau šiuos klausimus spręsti konstruktyviu dialogu su priežiūros institucijomis bei privatumo apsaugos ekspertų bendromis pastangomis. Akcentuotos šios galimos bendradarbiavimo sritys siekiant asmens privatumo apsaugos ir sklandaus Reglamento įgyvendinimo: LDAPA ekspertinės nuomonės teikimas derinant teisė aktų projektus asmens duomenų apsaugos srityje, bendrų diskusijų praktiniais asmens duomenų apsaugos klausimais rengimas, mokymų organizavimas ir dalinimasis patirtimi.

Naujienos