2023 m. balandžio 5 d. diskusija apie kibernetinio saugumo reguliavimo pokyčius ir praktinius taikymo aspektus

2023 m. sausį įsigaliojo aukštesni reikalavimai informacijos technologijų saugai ES – du itin reikšmingi ES teisės aktai #DORA ir #NIS2 paskelbti Oficialiajame leidinyje.

#DORA reglamentas(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje) – nuo 2025 m. sausio tiesiogiai taikomas ES teisės aktas, kuris suvienodins finansų sektoriaus reikalavimus IT saugai ES šalyse. #NIS2 direktyva (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2555 dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti), kuri į ES šalių nacionalinę teisę turi būti perkelta per 21 mėnesį, t.y. iki 2024 spalio, numato “horizontalius” reikalavimus užtikrinant tinkamą IRT saugumo lygį įvairiuose sektoriuose.

Priimti ES teisės aktai numato konkrečias technines ir organizacines saugumo priemones, kurias privalės įdiegti organizacijos, kas svarbu BDAR atitikties kontekste.

Apie tai ir dar daugiau LDAPA 2023 m. balandžio 5 d. renginyje.

Naujienos