Naujienos

  Užsisakykite naujienlaiškius

  Naujausi įrašai

  Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos nariai vieningai dirbo ir parengė praktinių straipsnių rinkinį „Asmens duomenys besikeičiančiame pasaulyje“. Šiame straipsnių rinkinyje - sudėta mūsų kolegų praktika ir žinios įvairiuose temose.
  Praėjusią savaitę Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos nariai diskutavo apie duomenų saugumo pažeidimus. Susitikime aptarėme vis labiau ryškėjančias duomenų saugumo pažeidimų tendencijas ir jau išmoktas pamokas.
  Galiojančių BDAR išimčių žurnalistikai, regis, pakanka, nors Europos Sąjungos praktikos kontekste, Lietuva turi rezervą jas plėsti. Išimčių įgyvendinimas silpnokas: trūksta momentinių ikiteisminių priverstinio teisių/išimčių įgyvendinimo mechanizmų, efektyvesnio sankcijų taikymo, sutrumpintų teisminio nagrinėjimo terminų.
  ES Komisija pradėjo procesą dėl dviejų asmens duomenų perdavimo Jungtinei Karalystei tinkamumo sprendimų priėmimo, vieną pagal BDAR, o kitą – dėl teisėsaugos direktyvos. Sprendimų projektų paskelbimas yra jų priėmimo proceso pradžia.
  Pažangios identifikacijos technologijos neabejotinai palengvina mūsų kasdieninį gyvenimą, tačiau, netinkamas šių duomenų naudojimas gali sukelti itin rimtas pasekmes asmeniui, įskaitant tapatybės duomenų vagystę ar suklastojimą.
  Yra parengta nemažai apžvalgų, gairių ir metodinių rekomendacijų, skirtų suprasti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas. Didžioji jų dalis yra bendro pobūdžio (kai kuriuos aptarėme ankstesniame straipsnyje) ir ne visuomet atsako į praktinius klausimus, kurie kyla taikant reglamentą.
  LDAPA sulaukia daug klausimų apie duomenų apsaugos pareigūno sertifikavimo galimybes. Šiuo klausimu kalbiname Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoją teisės klausimais Nataliją Bitiukovą (šiuo metu Natalija stažuojasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucijoje (EDPS), išlaikiusią CIPP/E (angl. Certified Information Privacy Professional/Europe) egzaminą.
  Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai susitiko su Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos (LDAPA) steigėjais ir aptarė būsimo bendradarbiavimo kryptis asmens duomenų apsaugos srityje.
  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) vadovybė susitikime su Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos (LDAPA) steigėjais aptarė būsimo bendradarbiavimo kryptis.